Меню
Поръчки

Монтаж на климатици

7-14000 BTU
260 лв./бр.
220 лв./бр.*
-----------
15-24000 BTU
300 лв./бр.
260 лв./бр.*
-----------
Над 24000 BTU
380 лв./бр.
320 лв./бр.*
-----------
Касетъчен
390 лв./бр.
350 лв./бр.*

Услугата "стандартен монтаж" представлява цялостната инсталация и пускане в експлоатация на климатичната система и включва следните дейности:

1.Закрепване на вътрешното тяло с дюбели върху стена на височина до 4 метра от земя, от-готов под или повърхност.
2.Изработка на един отвор за тръбен път в тухлена или бетонна стена с дебелина на стената до 30см.
3.Полагане на тръбен път между вътрешно и външно тяло с общ размер на тръбния път до 3 линейни метра.
4.Полагане на ел.оперативни кабели между вътрешно и външно тяло с общ размер на кабелите до 4 линейни метра.
5.Електрическо захранване на системата посредством щепсел тип „шуко”.
6.Закрепване с дюбели върху тухлена или бетонна стена на комплект стандартно монтажно устройство за външно тяло на височина до 4 метра от земя , от готов под или повърхност.
7.Закрепване и нивелиране на вътрешно тяло върху монтажното устройство на височина до 4 метра от земя ,от готов под или повърхност.
8.Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба извън сградата.
9.Вакуумиране на системата.
10.Провеждане на херметични проби и пускане на системата в експлоатация.
11.Пробно включване на системата и кратко представяне на нейните функции.
12.Попълване на гаранционната карта.

Допълнителни услуги

Дейности по монтажа, които се заплащат допълнително и не са включени в стандартния монтаж:

Ползването на всякакъв вид повдигащи съоръжения (вишка,кран,повдигащи платформи, алпинист и т.н ) за извършването на стандартен монтаж,профилактика,сервиз и т.н се заплащат допълнително и е по действащия ценоразпис на фирмата, извършваща услугата.

Вкопаване на тръбен път в бетон- 20.00 лева/линеен метър.

Вкопаване на тръбен път в тухла- 15.00 лева/линеен метър.

Разпробиване на допълнителен отвор в бетон- 15.00 лева.

Разпробиване на допълнителен отвор в тухла- 15.00 лева.

Полагане на кабел канали за скриване на тръбен път- 15.00 лева/линеен метър.